Billy Billy

Billy Billy is een interactieve bloempot met als doel het leven van bewoners comfortabeler en gezelliger te maken.  Met z’n sensoren legt hij de temperatuur van de kamer waarin hij staat vast en de hoeveelheid licht die binnenvalt. Hiermee kan hij bewoners helpen bij het verzorgen van planten of kruiden. Maar kan ook ondersteunen bij herinneringen voor medicatie-inname of andere activiteiten.

Tinybot Tessa

Tessa is een sociale robot die de eerstvolgende geplande afspraak of taak uitspreekt. Zij ondersteunt bij de dagelijkse structuur en geeft suggesties voor activiteiten. Activering is waar het om draait. Met zowel tekst als muziek.

Welk probleem lossen we op?

Tessa biedt uitkomst in situaties waarin bewoners behoefte hebben aan meer dagstructuur. Maar bijvoorbeeld ook in gevallen van eenzaamheid of onvoldoende bewegen. Voor oudere bewoners met dementiële klachten kan het een uitkomst bieden bij vergeetachtigheid. Tessa helpt bij het vergroten van zelfstandigheid van bewoners omdat ze minder afhankelijk zijn van hun begeleiders.

Begeleiders hebben vaak te maken met piekmomenten op een dag waarbij ze op hetzelfde tijdstip meerdere bewoners bijvoorbeeld moeten ondersteunen in het aankleden of het helpen bij een maaltijd. Sommige bewoners hebben dan alleen een ‘zetje’ of aanmoediging nodig om een volgende handeling uit te voeren. In een aantal gevallen kan dit door Tessa worden overgenomen waardoor medewerkers minder belast worden en bewoners meer regie ervaren over dagelijkse handelingen.

Nightwatch

Nightwatch

Nightwatch is een hightech armband die ’s nachts epilepsieaanvallen kan registreren. Het armbandje herkent twee kenmerken van ernstige aanvallen: een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen van de patiënt. Het armbandje stuurt in die gevallen een alarmsignaal naar verzorgers of verplegenden.

Onderzoek

Onderzoekers van het het Nederlandse ‘Tele-epilepsie Consortium’ ontwikkelden het armbandje. Het onderzoeksteam testte de armband bij 28 epilepsiepatiënten met een verstandelijke beperking, over gemiddeld 65 nachten per patiënt. Daaruit blijkt dat het armbandje 85 procent van alle ernstige aanvallen signaleerde. Verder bleken de patiënten weinig hinder van de armband te ondervinden en ook het verzorgend personeel was positief over het gebruik ervan.

De onderzoekers willen Nightwatch breed inzetten, zowel in instellingen als thuis. Ze hopen dat de goede resultaten ervoor zorgen dat de Nightwatch wordt opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De Nightwatch is een initiatief van Kempenhaeghe en de TU Eindhoven.

Bekijk de video voor meer informatie over Nightwatch:

Muziekkussen

Muziek valt onder dynamische prikkels, door inzet van een muziekkussen is er grote kans dat een bewoner meer slaapt omdat de hersenen niet alleen meer (negatief) worden geprikkeld door statische prikkels. Er zijn veel positieve reviews te vinden op internet over het muziekkussen, waaronder bij Vilans.

Welk probleem lossen we op?

Uitleg

Je zou het muziekkussen ook kunnen introduceren bij bewoners die muziek gebruiken om in slaap te vallen of in sommige gevallen hele nachten muziek luisteren. Wanneer een muziekkussen wordt ingezet kan de muziek zachter worden afgespeeld wat valse meldingen reduceert op de meldbank.

Behoefte

Je ziet, zeker in het dementieproces, dat cliënten dynamische prikkels nodig hebben. Wanneer deze er niet zijn (bijv. in een slaapkamer) kan het zo zijn dat de cliënt deze zelf creëert. Mogelijk dat een bewoner daarom ook veel wakker kan zijn. Slaap is essentieel om te herstellen van de dag die is geweest en om energie op te doen voor de dag komen gaat. Dit zal zeker invloed hebben op een gezonder slaap/waak ritme bij onze bewoners. Hierdoor hoeven begeleiders minder intensief te begeleiden op het wakker houden van de bewoners overdag, en zal de bewoner overdag beter functioneren.

Frictie

Cliënten met bepaalde problemen slapen slecht, dit kost ook veel energie van begeleiders.

Wat is de oplossing?

De Muziekkusseninterventie speelt in op de emotionele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van nachtelijke onrust. Dit kan behoefte aan geborgenheid zijn of het ervaren van spanning. Het kussen maakt gebruik van (non-)cognitieve restvermogens van mensen met dementie. Tot in een laat stadium van hun ziekte kunnen zij muziek herkennen. Het geeft ze houvast, herkenning en daarmee een veilig gevoel. De rustgevende muziek, afgestemd op de voorkeur van de oudere, zorgt voor een positieve beleving. Wij denken dat het kussen ook voor sommige clienten van Vanboeijen toepasbaar kan zijn.

Onboarding

Voor nieuwe medewerkers is het niet altijd makkelijk om hun weg te vinden binnen Vanboeijen. Met het onboarding project proberen we ze door de eerste 100 dagen heen te helpen.

Welk probleem lossen we op?

Uitleg

Het is voor nieuwe mensen soms best moeilijk om je in te leven in hoe jouw werk in de gehandicaptenzorg eruit ziet. We proberen om deze nieuwe medewerkers door de eerste 100 dagen heen te helpen. Dit noemen we onboarding.

Behoefte

Er is behoefte aan een manier waarop nieuwe medewerkers meer voorbereid worden op hun werk en daarbij worden ondersteund in de eerste 100 dagen.

Frictie
Onvoorbereide mensen nemen ontslag, worden snel ziek, of voelen zich niet thuis op hun nieuwe werkplek. Het is lastig om goeie mensen te vinden dus op het moment dat ze aan de slag zijn willen we ze graag houden.

Wat is de oplossing?

We zijn nu nog in de Vertrek-fase van deze innovatie, er is dus nog geen oplossing.

QendRix

Met het project QendRix proberen we het werk van de medewerkers van Vanboeijen gemakkelijker te maken d.m.v. het gebruik van QR-codes.

Fase:Implementatie

Welke probleem lossen we op?

Wanneer er bij een apparaat storing optreedt, moet er op intranet een formulier worden ingevuld. Het ingevulde formulier komt terecht bij afdeling facilitair en zet de storing verder uit. Dit zijn veel stappen en het invullen van het formulier wordt als storend en tijdrovend ervaren. Hierdoor blijven storingen liggen, de andere kant is dat storingen vaak dubbel worden gemeld, wat weer veel werk oplevert bij de afdeling facilitair. 

Daarnaast mist een snelle manier van informatie ophalen over bijvoorbeeld werkinstructies. 

Behoefte Er is behoefte aan een snelle, overzichtelijke manier van storingen melden. Waarin inzichtelijk is dat deze storing is gemeld. Ook is er behoefte aan het snel kunnen ophalen van werkinstructies. 

Frictie Overal staat wat. Het vinden van formulieren en het inzien van werkinstructies is moeilijk te vinden en is daarbij tijdrovend.

Wat is de oplossing?

Doormiddel van een QR- code, welke gekoppeld kan worden aan topdesk kunnen medewerkers apparaten scannen.   Ze krijgen dan de keuze tussen storing melden of werkinstructies/ instructievideo’s bekijken en worden automatisch doorgestuurd naar het juiste veld (of de werkinstructie video of storing melden). Bij een storing melden krijgt facilitair de meldingen binnen via topdesk en kan de meldingen verder worden verwerkt. 

Mooi zou zijn als er in dit systeem ook een melding komt, wanneer de storing als is gemeld. Dit voorkomt dubbele meldingen. De bedoeling is dat topdesk de gegevens verzameld en dat op deze manier inzicht verkregen wordt in hoe vaak een apparaat stuk is, hier kan in de toekomst op ingespeeld worden. Door of andere producten aan te kopen of door preventief onderhoudt te verrichten. Video instructie kan gebruikt worden om snel informatie te verschaffen, hoe bijvoorbeeld het bad of tillift werkt. Ook het gebruik van QR code met informatieve filmpjes kunnen in de toekomst breder ingezet worden.

Slimme luiers

De slimme luiers, het incontinentiemateriaal bevat speciale sensoren die het vochtniveau tot op de millimeter nauwkeurig registreren en via een app doorgeven. Dit maakt dat verschoningen op het juiste moment kunnen plaatsvinden.

Welk probleem lossen we op?

Doordat de slimme luier precies aangeeft wanneer er verschoond moet worden, is handmatig controleren van de luier niet meer nodig. Dit bespaart onnodige verschoningsmomenten en lekkage’s zoals natte kleren, natte bedden. Daarnaast voorkomt dit een oncomfortabel gevoel. Ook zou luieruitslag hiermee voorkomen kunnen worden.

Behoefte: er is behoefte aan een hulpmiddel waarbij kwaliteit van continentie zorg verbeterd.

Frictie: de frictie is dat bewoners nu onnodig wakker worden gemaakt voor een verschoningsmoment of juist wakker worden in natte kleding en bed. Ook overdag vinden onnodige verschoningsmomenten plaats, welke zwaar belastend zijn voor de bewoner als voor de medewerker.

Wat is de oplossing?

Een slimme luier zorgt ervoor dat incontinentiemateriaal op tijd wordt vervangen en worden gepland. Daarnaast draagt een slimme luier bij aan een gezonde huis, droge kleding en bed en voorkomt dit onnodig werk. Dit alles bespaart veel tijd en vergroot het welbevinden van de cliënten.

De slimme luier bevat speciale sensoren die het vochtniveau van de luier meten, deze gegevens worden via een app doorgegeven aan de medewerker. Deze heeft na het signaal nog 1,5 uur de tijd voordat de luier “door lekt”.