Billy Billy

Billy Billy is een interactieve bloempot met als doel het leven van bewoners comfortabeler en gezelliger te maken.  Met z’n sensoren legt hij de temperatuur van de kamer waarin hij staat vast en de hoeveelheid licht die binnenvalt. Hiermee kan hij bewoners helpen bij het verzorgen van planten of kruiden. Maar kan ook ondersteunen bij herinneringen voor medicatie-inname of andere activiteiten.

Tinybot Tessa

Tessa is een sociale robot die de eerstvolgende geplande afspraak of taak uitspreekt. Zij ondersteunt bij de dagelijkse structuur en geeft suggesties voor activiteiten. Activering is waar het om draait. Met zowel tekst als muziek.

Welk probleem lossen we op?

Tessa biedt uitkomst in situaties waarin bewoners behoefte hebben aan meer dagstructuur. Maar bijvoorbeeld ook in gevallen van eenzaamheid of onvoldoende bewegen. Voor oudere bewoners met dementiële klachten kan het een uitkomst bieden bij vergeetachtigheid. Tessa helpt bij het vergroten van zelfstandigheid van bewoners omdat ze minder afhankelijk zijn van hun begeleiders.

Begeleiders hebben vaak te maken met piekmomenten op een dag waarbij ze op hetzelfde tijdstip meerdere bewoners bijvoorbeeld moeten ondersteunen in het aankleden of het helpen bij een maaltijd. Sommige bewoners hebben dan alleen een ‘zetje’ of aanmoediging nodig om een volgende handeling uit te voeren. In een aantal gevallen kan dit door Tessa worden overgenomen waardoor medewerkers minder belast worden en bewoners meer regie ervaren over dagelijkse handelingen.

Muziekkussen

Muziek valt onder dynamische prikkels, door inzet van een muziekkussen is er grote kans dat een bewoner meer slaapt omdat de hersenen niet alleen meer (negatief) worden geprikkeld door statische prikkels. Er zijn veel positieve reviews te vinden op internet over het muziekkussen, waaronder bij Vilans.

Welk probleem lossen we op?

Uitleg

Je zou het muziekkussen ook kunnen introduceren bij bewoners die muziek gebruiken om in slaap te vallen of in sommige gevallen hele nachten muziek luisteren. Wanneer een muziekkussen wordt ingezet kan de muziek zachter worden afgespeeld wat valse meldingen reduceert op de meldbank.

Behoefte

Je ziet, zeker in het dementieproces, dat cliënten dynamische prikkels nodig hebben. Wanneer deze er niet zijn (bijv. in een slaapkamer) kan het zo zijn dat de cliënt deze zelf creëert. Mogelijk dat een bewoner daarom ook veel wakker kan zijn. Slaap is essentieel om te herstellen van de dag die is geweest en om energie op te doen voor de dag komen gaat. Dit zal zeker invloed hebben op een gezonder slaap/waak ritme bij onze bewoners. Hierdoor hoeven begeleiders minder intensief te begeleiden op het wakker houden van de bewoners overdag, en zal de bewoner overdag beter functioneren.

Frictie

Cliënten met bepaalde problemen slapen slecht, dit kost ook veel energie van begeleiders.

Wat is de oplossing?

De Muziekkusseninterventie speelt in op de emotionele factoren die een rol spelen bij het ontstaan van nachtelijke onrust. Dit kan behoefte aan geborgenheid zijn of het ervaren van spanning. Het kussen maakt gebruik van (non-)cognitieve restvermogens van mensen met dementie. Tot in een laat stadium van hun ziekte kunnen zij muziek herkennen. Het geeft ze houvast, herkenning en daarmee een veilig gevoel. De rustgevende muziek, afgestemd op de voorkeur van de oudere, zorgt voor een positieve beleving. Wij denken dat het kussen ook voor sommige clienten van Vanboeijen toepasbaar kan zijn.

Onboarding

Voor nieuwe medewerkers is het niet altijd makkelijk om hun weg te vinden binnen Vanboeijen. Met het onboarding project proberen we ze door de eerste 100 dagen heen te helpen.

Welk probleem lossen we op?

Uitleg

Het is voor nieuwe mensen soms best moeilijk om je in te leven in hoe jouw werk in de gehandicaptenzorg eruit ziet. We proberen om deze nieuwe medewerkers door de eerste 100 dagen heen te helpen. Dit noemen we onboarding.

Behoefte

Er is behoefte aan een manier waarop nieuwe medewerkers meer voorbereid worden op hun werk en daarbij worden ondersteund in de eerste 100 dagen.

Frictie
Onvoorbereide mensen nemen ontslag, worden snel ziek, of voelen zich niet thuis op hun nieuwe werkplek. Het is lastig om goeie mensen te vinden dus op het moment dat ze aan de slag zijn willen we ze graag houden.

Wat is de oplossing?

We zijn nu nog in de Vertrek-fase van deze innovatie, er is dus nog geen oplossing.

Slimpie, slimme beeldtaal

Er is geen eenduidig systeem, en er is miscommunicatie door allerlei verschillende iconen en benamingen. We willen m.b.v. dit met slim gebruik van iconen/picto’s oplossen.

Welk probleem lossen we op?

Er is geen eenduidig systeem, en er is miscommunicatie door allerlei verschillende iconen en benamingen. Bijvoorbeeld: wanneer je een ruimte nodig hebt voor een overleg of training ga je naar Samen Vanboeijen, Serviceplein en dan……
Dit leidt vaak tot onnodig lang zoeken, opgeven en/of laten liggen voor de volgende. Daarbij zijn locaties vaak lastig te vinden. Wanneer je een tijd rondloopt op Vanboeijen leer je welke locatie zich waar bevindt, er is nergens bewegwijzering. Dit is lastig voor
medewerkers die vaak met cliënten en bewoners van A naar B gaan, bijvoorbeeld naar
dagbesteding, medisch centrum op bezoek bij een vriend/vriendin etc. Dit kost tijd in het zoeken, dwalen en geeft frustratie. Dit is ook lastig voor bezoekers.

Behoefte
De behoefte is een universele beeld- en woordtaal voor alle communicatie en
bewegwijzering binnen Vanboeijen.

Frictie
Niet je weg weten te vinden, of dit nu digitaal of fysiek is, leidt tot tijdverlies en frustratie.

Wat is de oplossing?

Op dit moment is het idee om voor alle vormen van communicatie binnen VanBoeijen gebruik te maken van universele picto’s.