QendRix

Met het project QendRix proberen we het werk van de medewerkers van Vanboeijen gemakkelijker te maken d.m.v. het gebruik van QR-codes.

Fase:Implementatie

Welke probleem lossen we op?

Wanneer er bij een apparaat storing optreedt, moet er op intranet een formulier worden ingevuld. Het ingevulde formulier komt terecht bij afdeling facilitair en zet de storing verder uit. Dit zijn veel stappen en het invullen van het formulier wordt als storend en tijdrovend ervaren. Hierdoor blijven storingen liggen, de andere kant is dat storingen vaak dubbel worden gemeld, wat weer veel werk oplevert bij de afdeling facilitair. 

Daarnaast mist een snelle manier van informatie ophalen over bijvoorbeeld werkinstructies. 

Behoefte Er is behoefte aan een snelle, overzichtelijke manier van storingen melden. Waarin inzichtelijk is dat deze storing is gemeld. Ook is er behoefte aan het snel kunnen ophalen van werkinstructies. 

Frictie Overal staat wat. Het vinden van formulieren en het inzien van werkinstructies is moeilijk te vinden en is daarbij tijdrovend.

Wat is de oplossing?

Doormiddel van een QR- code, welke gekoppeld kan worden aan topdesk kunnen medewerkers apparaten scannen.   Ze krijgen dan de keuze tussen storing melden of werkinstructies/ instructievideo’s bekijken en worden automatisch doorgestuurd naar het juiste veld (of de werkinstructie video of storing melden). Bij een storing melden krijgt facilitair de meldingen binnen via topdesk en kan de meldingen verder worden verwerkt. 

Mooi zou zijn als er in dit systeem ook een melding komt, wanneer de storing als is gemeld. Dit voorkomt dubbele meldingen. De bedoeling is dat topdesk de gegevens verzameld en dat op deze manier inzicht verkregen wordt in hoe vaak een apparaat stuk is, hier kan in de toekomst op ingespeeld worden. Door of andere producten aan te kopen of door preventief onderhoudt te verrichten. Video instructie kan gebruikt worden om snel informatie te verschaffen, hoe bijvoorbeeld het bad of tillift werkt. Ook het gebruik van QR code met informatieve filmpjes kunnen in de toekomst breder ingezet worden.

Geef een reactie